ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน

วันที่ : 8 มกราคม 2564 11:27:07
3,992 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับสมัคร(1).pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

1,995 ครั้ง 4 ม.ค. 2564

เอกสารหมายเลข 1.pdf

ขนาดไฟล์ 483 KB

937 ครั้ง 4 ม.ค. 2564

เอกสารหมายเลข 2 ใบสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวีย.pdf

ขนาดไฟล์ 681 KB

520 ครั้ง 8 ม.ค. 2564
Top