ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน

วันที่ : 19 มกราคม 2564 13:34:25
7,502 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ กสท.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

3,318 ครั้ง 19 ม.ค. 2564

ใบสมัคร กสท.pdf

ขนาดไฟล์ 421 KB

1,035 ครั้ง 19 ม.ค. 2564
Top