ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนนครศรีธรรมราช กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

วันที่ : 10 มีนาคม 2564 13:34:02
836 อ่าน

ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนนครศรีธรรมราช  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

390 ครั้ง 10 มี.ค. 2564
Top