ประกาศท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

วันที่ : 15 มีนาคม 2564 11:17:49
185 อ่าน

ประกาศท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศผลการสอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 660 KB

92 ครั้ง 15 มี.ค. 2564
Top