ประกาศท่าอากาศยานเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลืิอกบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

วันที่ : 31 มีนาคม 2564 13:40:49
279 อ่าน

ประกาศท่าอากาศยานเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลืิอกบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

126 ครั้ง 31 มี.ค. 2564
Top