ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ แฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสกลนคร สังกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 7 เมษายน 2564 17:01:56
494 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปกิบัติงานที่ท่าอากาศยานสกลนคร สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ทสน..pdf

ขนาดไฟล์ 6 MB

192 ครั้ง 7 เม.ย. 2564
Top