ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ สังกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 7 เมษายน 2564 17:08:33
800 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปกิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ทกบ.).pdf

ขนาดไฟล์ 13 MB

457 ครั้ง 7 เม.ย. 2564
Top