ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก สังกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 8 เมษายน 2564 14:57:40
573 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พรก. (ทพล.).pdf

ขนาดไฟล์ 486 KB

196 ครั้ง 8 เม.ย. 2564
Top