ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนประกาศรับสมัครสอบ และกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 16:36:25
7,405 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนประกาศรับสมัครสอบ และกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ เลื่อนรับสมัครพนักงานราชการ ครั้งท.PDF

ขนาดไฟล์ 1 MB

2,882 ครั้ง 18 ก.ค. 2564
Top