ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 12:11:41
909 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศขึ้นบัญชี.pdf

ขนาดไฟล์ 943 KB

1,101 ครั้ง 18 ส.ค. 2564
Top