ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท

วันที่ : 1 กันยายน 2564 09:30:29
403 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเบตง ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศเลื่อนกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ พรก เฉพาะกิจ 6 ท่าอากาศยาน.pdf

ขนาดไฟล์ 124 KB

165 ครั้ง 1 ก.ย. 2564
Top