จ้างซ่อมเปลี่ยนวาวล์น้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติยี่ห้อ FG Wilson ขนาด ๕๐๐ KVA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖/๑๗๒-๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อประกาศ : จ้างซ่อมเปลี่ยนวาวล์น้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติยี่ห้อ FG Wilson ขนาด ๕๐๐ KVA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖/๑๗๒-๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงeGP

วันที่ประกาศ : 17 เมษายน 2562

Top