กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด

วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 14:33:13
1,116 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศพื้นที่ ทมด..pdf

ขนาดไฟล์ 317 KB

634 ครั้ง 31 ส.ค. 2561
Top