แก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายของ ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด

วันที่ : 28 กันยายน 2561 11:24:24
1,137 อ่าน

แก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายของ ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศแก้ไข เอกสารแนบท้าย ของประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ทมด.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

578 ครั้ง 28 ก.ย. 2561
Top