ยกเลิกประกาศกำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์ โดยการให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุบลราชธานี

วันที่ : 24 มกราคม 2562 15:51:59
666 อ่าน

ยกเลิกประกาศกำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์ โดยการให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ ทย. ยกเลิก ทอบ. อ 1-2561.pdf

ขนาดไฟล์ 176 KB

305 ครั้ง 24 ม.ค. 2562
Top