กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุบลราชธานี

วันที่ : 24 มกราคม 2562 15:54:35
1,336 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุบลราชธานี เลขที่ ทอบ. อ2/2562

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ ทย. (ทอบ. อ 2-2562).pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

779 ครั้ง 24 ม.ค. 2562
Top