กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด เลขที่ ทมด. น 1/2562

วันที่ : 28 มีนาคม 2562 15:08:37
823 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานแม่สอด เลขที่ ทมด. น 1/2562

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศพื้นที่เช่าภายนอก ทมด. (น.1-2562).pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

427 ครั้ง 28 มี.ค. 2562
Top