กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานพิษณุโลก เลขที่ ทพล. อ 1/2562

วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 09:16:04
962 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานพิษณุโลก เลขที่ ทพล. อ 1/2562

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ ทพล. ภายในอาคาร.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

710 ครั้ง 13 มิ.ย. 2562
Top