กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานลำปาง เลขที่ ทลป. อ 1/2562

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 15:13:25
794 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานลำปาง เลขที่ ทลป. อ 1/2562

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ทลป.ภายใน.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

399 ครั้ง 4 ก.ค. 2562
Top