กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานระนอง เลขที่ ทรน. อ 1/2562

วันที่ : 6 กันยายน 2562 11:13:28
747 อ่าน

กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานระนอง เลขที่ ทรน. อ 1/2562

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายใน ทรน..pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

394 ครั้ง 6 ก.ย. 2562
Top