กำหนดพื้นที่เช่าสำหรับกิจกรรมรถเช่า (ขับเอง) และรถเช่าพร้อมคนขับ ในการจัดหาประโยชน์ โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เลขที่ ทสฎ. อ1/2562

วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 17:22:29
790 อ่าน

.

Top