กรมท่าอากาศยาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
กรมท่าอากาศยาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา... 
24 กรกฎาคม 2563

กรมท่าอากาศยาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนาย... 
2 มิถุนายน 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเ... 
30 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเม...

โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมของกรมท่าอากาศยาน วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมของกรมท่าอากาศยาน ... 
21 มิถุนายน 2562

โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมของกรมท่าอากาศยาน วันที่ 13 ...

โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมของกรมท่าอากาศยาน วันที่ 12 มิถุนายน 2562
โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมของกรมท่าอากาศยาน ว... 
21 มิถุนายน 2562

โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมของกรมท่าอากาศยาน วันที่ 12 ม...

กรมท่าอากาศยานประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยานประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับล... 
29 เมษายน 2562

กรมท่าอากาศยานประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจ...

โครงการธรรมะสุขใจ “ไหว้พระ 9 วัด ทั่วพระนคร”
โครงการธรรมะสุขใจ “ไหว้พระ 9 วัด ทั่วพระนคร” 
22 เมษายน 2562

โครงการธรรมะสุขใจ “ไหว้พระ 9 วัด ทั่วพระนคร”

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 
3 เมษายน 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top