ประกาศเจตจำนงในการบรหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเจตจำนงในการบรหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. 2564 
3 พฤษภาคม 2564

ประกาศเจตจำนงในการบรหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. 2564

นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
20 เมษายน 2564

นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and transparency Asses... 
10 กรกฎาคม 2563

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and transparency Assessment : IIT)

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเ... 
12 กรกฎาคม 2562

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษ...

ขอความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ขอความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
3 กรกฎาคม 2562

ขอความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมนำสุข” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมนำสุข” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 
30 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมนำสุข” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม 
29 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับฐานความคิดสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม

ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top