วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 10:46:03
375 อ่าน
- นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทย.ฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ”ธรรมะอารมณ์ดี สร้างสามัคคีในองค์กร” โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ บรรยายธรรม ทั้งนี้ได้มีการพิธีบวงสรวงพระภูมิและพระศิวะมหาเทพ และพิธีสงฆ์ ถวายอาหารเพล ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป ชั้น 10 ทย.เมื่อวันศุกรืที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
 
 
รูปภาพประกอบ : https://www.airports.go.th/th/photo/10201/995.html
 
 
- ประกาศเจตนารมย์ การบริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ กรมท่าอากาศยาน
 นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานในสังกัด และผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ร่วมประกาศเจตนารมย์การบริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ กรมท่าอากาศยาน วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน 
 
รูปภาพประกอบ : https://www.airports.go.th/th/content/19589/3066.html
 
 
- การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่อากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่อากาศายาน
 
รูปภาพประกอบ : https://www.airports.go.th/th/content/19589/3065.html
Top