เลขที่ 172/2563 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศรังสิต พร้อมรื้อถอน

วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 14:37:18
516 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาด ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศรังสิต พร้อมรื้อถอน.pdf

ขนาดไฟล์ 528 KB

270 ครั้ง 23 มิ.ย. 2563
Top