เลขที่ 177/2563 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีช่วยการเดินอากาศรังสิต พร้อมรื้อถอน ครั้งที่ 2

วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 14:41:57
507 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน

เลขที่ 45 ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 2

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 10.15 น. เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

177-2563.pdf

ขนาดไฟล์ 89 KB

247 ครั้ง 10 ส.ค. 2563
Top