เลขที่ 99/2564 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน

วันที่ : 8 มีนาคม 2564 09:48:05
960 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 มีนาคม 2564

กำหนดให้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น.

ขายทอดตลาด 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ  กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน.pdf

ขนาดไฟล์ 95 KB

423 ครั้ง 8 มี.ค. 2564
Top