เลขที่ 104/2564 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว

วันที่ : 30 มีนาคม 2564 15:53:24
678 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 เมษายน 2564

กำหนดให้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

เริ่มประมูล 10.30 น.

ณ  กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขายทอดตลาด.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

320 ครั้ง 30 มี.ค. 2564
Top