ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2014

วันที่ : 25 มีนาคม 2564 11:39:22
11,061 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขอนแก่น 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 246 KB

2,451 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

ชุมพร 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 225 KB

2,148 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

ตรัง 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

2,157 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

นครพนม 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 238 KB

2,233 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

นครศรีธรรมราช 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

2,168 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

นราธิวาส 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 214 KB

2,158 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

น่าน 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

2,125 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

บุรีรัมย์ 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 237 KB

2,126 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

ปาย 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

2,059 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

พิษณุโลก2014.pdf

ขนาดไฟล์ 216 KB

2,156 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

เพชรบูรณ์ 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 150 KB

2,098 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

แพร่ 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

2,177 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

แม่สอด 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 187 KB

2,099 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

แม่ฮ่องสอน 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

2,112 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

ร้อยเอ็ด 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

2,168 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

ระนอง 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 218 KB

2,059 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

ลำปาง 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

2,139 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

เลย 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 232 KB

2,212 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

สกลนคร 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 248 KB

2,079 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

สุราษฏร์ธานี 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 223 KB

2,261 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

หัวหิน 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 212 KB

2,269 ครั้ง 5 ก.พ. 2558

กระบี่ 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 215 KB

1,382 ครั้ง 27 ม.ค. 2559

อุดรธานี 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 240 KB

1,344 ครั้ง 27 ม.ค. 2559

อุบลราชธานี 2014.pdf

ขนาดไฟล์ 259 KB

1,292 ครั้ง 27 ม.ค. 2559

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2014.xlsx

ขนาดไฟล์ 16 MB

130 ครั้ง 25 มี.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2014.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

160 ครั้ง 25 มี.ค. 2564
Top