ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2015

วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 11:31:05
54,916 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2015

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ2015.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

1,828 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

กระบี่2015.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

1,193 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ขอนแก่น2015.pdf

ขนาดไฟล์ 186 KB

1,073 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ชุมพร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

719 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ตรัง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 148 KB

812 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครพนม2015.pdf

ขนาดไฟล์ 170 KB

754 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครราชสีมา2015.pdf

ขนาดไฟล์ 164 KB

706 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครศรีธรรมราช2015.pdf

ขนาดไฟล์ 180 KB

775 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นราธิวาส2015.pdf

ขนาดไฟล์ 172 KB

723 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

น่่านนคร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

817 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

บุรีรัมย์2015.pdf

ขนาดไฟล์ 172 KB

737 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ปาย2015.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

705 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

พิษณุโลก2015.pdf

ขนาดไฟล์ 184 KB

735 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

เพชรบูรณ์2015.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

684 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แพร่2015.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

755 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แม่สอด2015.pdf

ขนาดไฟล์ 168 KB

767 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แม่ฮ่องสอน2015.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

743 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ร้อยเอ็ด2015.pdf

ขนาดไฟล์ 166 KB

779 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ระนอง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 143 KB

734 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ลำปาง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 173 KB

732 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

เลย2015.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

795 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

สกลนคร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 173 KB

780 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

สุราษฎร์ธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

882 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

หัวหิน2015.pdf

ขนาดไฟล์ 182 KB

771 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

อุดรธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 181 KB

1,014 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

อุบลราชธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

1,031 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2015.xlsx

ขนาดไฟล์ 8 MB

14 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563
Top