ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2015

วันที่ : 25 มีนาคม 2564 11:20:08
56,092 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่2015.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

1,858 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ขอนแก่น2015.pdf

ขนาดไฟล์ 186 KB

1,684 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ชุมพร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

1,292 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ตรัง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 148 KB

1,396 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครพนม2015.pdf

ขนาดไฟล์ 170 KB

1,352 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครราชสีมา2015.pdf

ขนาดไฟล์ 164 KB

1,283 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครศรีธรรมราช2015.pdf

ขนาดไฟล์ 180 KB

1,394 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นราธิวาส2015.pdf

ขนาดไฟล์ 172 KB

1,300 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

น่่านนคร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

1,371 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

บุรีรัมย์2015.pdf

ขนาดไฟล์ 172 KB

1,312 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ปาย2015.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

1,292 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

พิษณุโลก2015.pdf

ขนาดไฟล์ 184 KB

1,275 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

เพชรบูรณ์2015.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

1,252 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แพร่2015.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

1,333 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แม่สอด2015.pdf

ขนาดไฟล์ 168 KB

1,331 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แม่ฮ่องสอน2015.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

1,327 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ร้อยเอ็ด2015.pdf

ขนาดไฟล์ 166 KB

1,332 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ระนอง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 143 KB

1,311 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ลำปาง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 173 KB

1,321 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

เลย2015.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

1,408 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

สกลนคร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 173 KB

1,365 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

สุราษฎร์ธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

1,434 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

หัวหิน2015.pdf

ขนาดไฟล์ 182 KB

1,345 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

อุดรธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 181 KB

1,645 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

อุบลราชธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

1,623 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2015.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

255 ครั้ง 29 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2015.xlsx

ขนาดไฟล์ 18 MB

147 ครั้ง 25 มี.ค. 2564
Top