ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2017

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 12:00:07
24,305 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปี 2017

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ2017.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

4,099 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

กระบี่ 2017.pdf

ขนาดไฟล์ 312 KB

157 ครั้ง 27 พ.ค. 2562

สุราษฎร์ธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 346 KB

926 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

หัวหิน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 241 KB

678 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ขอนแก่น2017.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

1,348 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ชุมพร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 223 KB

847 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ตรัง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

764 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครพนม2017.pdf

ขนาดไฟล์ 231 KB

727 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครราชสีมา2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

786 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครศรีธรรมราช2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

831 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นราธิวาส2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

651 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

น่านนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

778 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

บุรีรัมย์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

809 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ปาย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

591 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

พิษณุโลก2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

731 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เพชรบูรณ์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

690 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แพร่2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

652 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่สอด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

696 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 238 KB

665 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ร้อยเอ็ด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

718 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ระนอง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 219 KB

675 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ลำปาง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

702 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

สกลนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

733 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุดรธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

963 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุบลราชธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

1,078 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เลย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

659 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ข้อมูลของท่าอากาศยานเปรียบเที่ยบปี 2559-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 127 KB

1,469 ครั้ง 29 ม.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี พ.ศ.2553-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

1,397 ครั้ง 5 ก.พ. 2561
Top