ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2017

วันที่ : 25 มีนาคม 2564 11:06:48
29,376 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2017.pdf

ขนาดไฟล์ 312 KB

1,311 ครั้ง 27 พ.ค. 2562

สุราษฎร์ธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 346 KB

1,987 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

หัวหิน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 241 KB

1,717 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ขอนแก่น2017.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

2,412 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ชุมพร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 223 KB

1,923 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ตรัง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

1,805 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครพนม2017.pdf

ขนาดไฟล์ 231 KB

1,747 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครราชสีมา2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,782 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครศรีธรรมราช2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

1,865 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นราธิวาส2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,636 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

น่านนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

1,773 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

บุรีรัมย์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,814 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ปาย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

1,562 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

พิษณุโลก2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

1,739 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เพชรบูรณ์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

1,729 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แพร่2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

1,689 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่สอด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

1,694 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 238 KB

1,721 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ร้อยเอ็ด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

1,762 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ระนอง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 219 KB

1,676 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ลำปาง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

1,727 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

สกลนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

1,733 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุดรธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

2,093 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุบลราชธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

2,067 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เลย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

1,737 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ข้อมูลของท่าอากาศยานเปรียบเที่ยบปี 2559-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 127 KB

2,592 ครั้ง 29 ม.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี พ.ศ.2553-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

2,529 ครั้ง 5 ก.พ. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี2017.xlsx

ขนาดไฟล์ 22 MB

119 ครั้ง 25 มี.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.- ธ.ค ปี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

152 ครั้ง 25 มี.ค. 2564
Top