ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2017

วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 11:28:58
26,853 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปี 2017

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ2017.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

4,938 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

กระบี่ 2017.pdf

ขนาดไฟล์ 312 KB

808 ครั้ง 27 พ.ค. 2562

สุราษฎร์ธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 346 KB

1,529 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

หัวหิน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 241 KB

1,243 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ขอนแก่น2017.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

1,947 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ชุมพร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 223 KB

1,406 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ตรัง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

1,331 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครพนม2017.pdf

ขนาดไฟล์ 231 KB

1,280 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครราชสีมา2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,334 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครศรีธรรมราช2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

1,391 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นราธิวาส2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,170 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

น่านนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

1,341 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

บุรีรัมย์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,348 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ปาย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

1,125 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

พิษณุโลก2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

1,267 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เพชรบูรณ์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

1,253 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แพร่2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

1,216 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่สอด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

1,244 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 238 KB

1,217 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ร้อยเอ็ด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

1,262 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ระนอง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 219 KB

1,232 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ลำปาง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

1,266 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

สกลนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

1,284 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุดรธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

1,578 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุบลราชธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

1,620 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เลย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

1,229 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ข้อมูลของท่าอากาศยานเปรียบเที่ยบปี 2559-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 127 KB

2,082 ครั้ง 29 ม.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี พ.ศ.2553-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

2,035 ครั้ง 5 ก.พ. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2017.xlsx

ขนาดไฟล์ 8 MB

133 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563
Top