ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2018

วันที่ : 2 เมษายน 2564 09:24:26
29,312 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

353 ครั้ง 25 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2018.xlsx

ขนาดไฟล์ 24 MB

218 ครั้ง 25 มี.ค. 2564

เลย VTUL 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

150 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

อุดรธานี VTUD 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 43 KB

232 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

สกลนคร VTUI 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

133 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

อุบลราชธานี VTUU 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

147 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

บุรีรัมย์ VTUO2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

147 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ขอนแก่น VTUK 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

184 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

นครพนม VTUW 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

147 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

นครราชสีมา VTUQ 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

159 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ร้อยเอ็ด VTUV 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

152 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

น่านนคร VTCN 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

164 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ปาย VTCI 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

157 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

พิษณุโลก VTPP 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

151 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

เพชรบูรณ์ VTPB 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

146 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

แพร่ VTCP 20218.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

168 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

แม่สอด VTPM 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

145 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

แม่ฮ่องสอน VTCH 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

163 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ชุมพร VTUE 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

160 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

ตรัง VTST 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

162 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

นครศรีธรรมราช VTSF 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

172 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

หัวหิน VTPH 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

176 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

สุราษฎร์ธานี VTSB 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

171 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

ชุมพร VTUE 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

161 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

ระนอง VTSR 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

154 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

นราธิวาส VTSC 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

165 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

กระบี่ VTSG 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

183 ครั้ง 2 เม.ย. 2564
Top