ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2019

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 13:54:17
33,339 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ (10 ปี) 2010-2019.pdf

ขนาดไฟล์ 59 KB

136 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งการขนส่งทางอากาศ ปีปฎิทิน (10 ปี) 2010-2019.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

110 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ2019.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

160 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

น่านนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

67 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ปาย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

41 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

พิษณุโลก2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

56 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เพชรบูรณ์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

48 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แพร่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

45 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่สอด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

43 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่ฮ่องสอน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

52 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ลำปาง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

47 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ขอนแก่น2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

60 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครพนม2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

52 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครราชสีมา2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

50 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

บุรีรัมย์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

55 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ร้อยเอ็ด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

51 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุดรธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

60 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สกลนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

44 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เลย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

43 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุบลราชธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

58 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ชุมพร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

46 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ตรัง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

44 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครศรีธรรมราช2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

59 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นราธิวาส2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

45 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ระนอง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

40 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

หัวหิน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

46 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สุราษฎร์ธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

53 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

กระบี่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

89 ครั้ง 13 ม.ค. 2563
Top