ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2019

วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 14:50:14
11,543 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ 2019

 ข้อมูล ณ วันที่ 5/8/2019

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 30 KB

17 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

กระบี่ 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 53 KB

10 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

สุราษฎร์ธานี 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

4 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ชุมพร 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

5 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ระนอง 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

3 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ตรัง 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

3 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

นครศรีธรรมราช 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

2 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

นราธิวาส 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

3 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

หัวหิน 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

2 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ปาย 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

2 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

พิษณุโลก 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

11 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

เพชรบูรณ์ 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

1 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

แพร่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

1 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

แม่สอด 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

2 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

แม่ฮ่องสอน 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

2 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ลำปาง 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

1 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ขอนแก่น 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

6 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

นครพนม 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

3 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

นครราชสีมา 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

0 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

บุรีรัมย์ 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

7 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

ร้อยเอ็ด 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

5 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

เลย 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

2 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

สกลนคร 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

5 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

อุดรธานี 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

8 ครั้ง 19 ส.ค. 2562

อุบลราชธานี 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

6 ครั้ง 19 ส.ค. 2562
Top