ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2019

วันที่ : 24 มีนาคม 2564 10:41:00
64,362 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

น่านนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,296 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ปาย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,129 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

พิษณุโลก2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,300 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เพชรบูรณ์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

1,103 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แพร่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,038 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่สอด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,195 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่ฮ่องสอน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,069 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ลำปาง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,159 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ขอนแก่น2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

1,380 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครพนม2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,135 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครราชสีมา2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,100 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

บุรีรัมย์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

1,153 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ร้อยเอ็ด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,290 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุดรธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,309 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สกลนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,150 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เลย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,143 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุบลราชธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,178 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ชุมพร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,056 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ตรัง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,176 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครศรีธรรมราช2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,257 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นราธิวาส2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

1,129 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ระนอง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,121 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

หัวหิน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

1,168 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สุราษฎร์ธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

1,292 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

กระบี่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

1,610 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

438 ครั้ง 24 มี.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2019.xlsx

ขนาดไฟล์ 26 MB

377 ครั้ง 24 มี.ค. 2564
Top