ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2019

วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 11:27:18
41,942 อ่าน

..

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ (10 ปี) 2010-2019.pdf

ขนาดไฟล์ 59 KB

992 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งการขนส่งทางอากาศ ปีปฎิทิน (10 ปี) 2010-2019.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

729 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ2019.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

970 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

น่านนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

295 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ปาย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

252 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

พิษณุโลก2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

266 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เพชรบูรณ์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

251 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แพร่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

247 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่สอด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

247 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่ฮ่องสอน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

253 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ลำปาง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

257 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ขอนแก่น2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

305 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครพนม2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

243 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครราชสีมา2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

226 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

บุรีรัมย์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

270 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ร้อยเอ็ด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

237 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุดรธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

287 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สกลนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

238 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เลย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

224 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุบลราชธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

250 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ชุมพร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

223 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ตรัง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

258 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครศรีธรรมราช2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

294 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นราธิวาส2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

232 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ระนอง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

219 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

หัวหิน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

233 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สุราษฎร์ธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

299 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

กระบี่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

421 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2019.xlsx

ขนาดไฟล์ 8 MB

62 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563
Top