ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2019

วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 09:21:36
24,392 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ 2010-2019.pdf

ขนาดไฟล์ 58 KB

131 ครั้ง 11 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปีปฎิทิน 2010-2019.pdf

ขนาดไฟล์ 64 KB

6 ครั้ง 13 ธ.ค. 2562

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

15 ครั้ง 13 ธ.ค. 2562

กระบี่ 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 60 KB

6 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ชุมพร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ตรัง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

6 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

นครศรีธรรมราช2019.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

5 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

นราธิวาส2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ระนอง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

สุราษฎร์ธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

หัวหิน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

น่านนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

4 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ปาย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

4 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

พิษณุโลก2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

5 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

แพร่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

4 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

แม่สอด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

2 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

แม่ฮ่องสอน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ลำปาง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

3 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ขอนแก่น2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

8 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

นครราชสีมา2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

5 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

บุรีรัมย์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

9 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

ร้อยเอ็ด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

11 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

เลย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

8 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

สกลนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

9 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

อุดรธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

9 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

อุบลราชธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

9 ครั้ง 12 ธ.ค. 2562

นครพนม2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

5 ครั้ง 13 ธ.ค. 2562
Top