ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2020

วันที่ : 23 มีนาคม 2564 15:01:40
44,320 อ่าน

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ตาก VTPT 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 22 KB

480 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

น่านนคร VTCN 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

389 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ปาย VTCI 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 23 KB

356 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

พิษณุโลก VTPP 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

427 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เพชรบูรณ์ VTPB 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

324 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แพร่ VTCP 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

346 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แม่สอด VTPM 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

344 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แม่ฮ่องสอน VTCH 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

338 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ลำปาง VTCL 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

361 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ขอนแก่น VTUK 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

505 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครพนม VTUW 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

372 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครราชสีมา VTUQ 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

392 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

บุรีรัมย์ VTUO 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

368 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ร้อยเอ็ด VTUV 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

358 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เลย VTUL 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

318 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

สกลนคร VTUI 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

349 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

อุดรธานี VTUD 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

465 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

อุบลราชธานี VTUU 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

394 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ชุมพร VTSE 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

327 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ตรัง VTST 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

378 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นราธิวาส VTSC 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

323 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เบตง VTSY 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 22 KB

337 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ระนอง VTSR 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

352 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

หัวหิน VTPH 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

386 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครศรีธรรมราช VTSF 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

378 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

สุราษฎร์ธานี VTSB 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

365 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

กระบี่ VTSG 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 49 KB

462 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ เดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2020.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

750 ครั้ง 20 ม.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.- ธ.ค. ปี2020xlsx

ขนาดไฟล์ 14 MB

417 ครั้ง 23 มี.ค. 2564
Top