ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2020

วันที่ : 19 มกราคม 2564 15:30:50
29,623 อ่าน

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ตาก VTPT 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 22 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

น่านนคร VTCN 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

8 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ปาย VTCI 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 23 KB

2 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

พิษณุโลก VTPP 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

5 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เพชรบูรณ์ VTPB 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

2 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แพร่ VTCP 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แม่สอด VTPM 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แม่ฮ่องสอน VTCH 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

1 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ลำปาง VTCL 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ขอนแก่น VTUK 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

5 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครพนม VTUW 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครราชสีมา VTUQ 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

1 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

บุรีรัมย์ VTUO 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ร้อยเอ็ด VTUV 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

2 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เลย VTUL 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

4 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

สกลนคร VTUI 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

4 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

อุดรธานี VTUD 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

7 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

อุบลราชธานี VTUU 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

4 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ชุมพร VTSE 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

6 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ตรัง VTST 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นราธิวาส VTSC 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เบตง VTSY 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 22 KB

7 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ระนอง VTSR 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

3 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

หัวหิน VTPH 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

7 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครศรีธรรมราช VTSF 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

6 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

สุราษฎร์ธานี VTSB 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

9 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

กระบี่ VTSG 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 49 KB

7 ครั้ง 11 ม.ค. 2564
Top