ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2020

วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 13:46:55
8,207 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ เดือน ม.ค.-พ.ค. ปี2020.pdf

ขนาดไฟล์ 26 KB

43 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ข้อมูลสถิติ ม.ค- พ.ค. ปี 2020.xlsx

ขนาดไฟล์ 2 MB

55 ครั้ง 1 มิ.ย. 2563

น่านนคร2020.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

16 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ปาย2020.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

12 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

พิษณุโลก2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

17 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

เพชรบูรณ์2020.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

13 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

แพร่2020.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

13 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

แม่สอด2020.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

12 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

แม่ฮ่องสอน2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

15 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ลำปาง2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

14 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ขอนแก่น2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

28 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

นครพนม2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

17 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

นครราชสีมา2020.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

15 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

บุรีรัมย์2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

16 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

เลย2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

15 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

สกลนคร2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

14 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

อุดรธานี2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

19 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ร้อยเอ็ด2020.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

13 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

อุบลราชธานี2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

13 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

กระบี่2020.pdf

ขนาดไฟล์ 46 KB

17 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ชุมพร2020.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

13 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ตรัง2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

17 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

นครศรีธรรมราช2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

15 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

นราธิวาส2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

15 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ระนอง2020.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

12 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

สุราษฎร์ธานี2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

14 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

หัวหิน2020.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

13 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563
Top