ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2021

วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 17:04:54
34,583 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

Update - AM.

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.- ต.ค. ปี2021.xlsx

ขนาดไฟล์ 6 MB

59 ครั้ง 1 พ.ย. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.- ต.ค. ปี2021..pdf

ขนาดไฟล์ 25 KB

27 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

แพร่2021.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

12 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

น่านนคร2021.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

13 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

แม่สอด2021.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

12 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

แม่สะเรียง2021.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

7 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

พิษณุโลก2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

8 ครั้ง 8 พ.ย. 2564

แม่ฮ่องสอน2021.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

10 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ตาก2021.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

6 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ปาย2021.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

8 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ลำปาง2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

8 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

นครพนม2021.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

10 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

เลย2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

10 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ขอนแก่น2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

16 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

นครราชสีมา2021.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

11 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

บุรีรัมย์2021.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

12 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

สกลนคร2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

12 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

อุดรธานี2021.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

19 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ร้อยเอ็ด2021.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

10 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

อุบลราชธานี2021.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

12 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

เบตง2021.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

7 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ระนอง2021.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

8 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

หัวหิน2021.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

13 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ชุมพร2021.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

13 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

ตรัง2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

12 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

นราธิวาส2021.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

13 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

นครศรีธรรมราช2021.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

24 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

สุราษฎร์ธานี2021.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

17 ครั้ง 5 พ.ย. 2564

กระบี่2021.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

18 ครั้ง 5 พ.ย. 2564
Top