ข้อมูลสถิติขนส่งทางอากาศ กรมท่าอากาศยาน (เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open_data

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 08:05:21
1,891 อ่าน

ข้อมูล OPENDATA

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2021

ขนาดไฟล์ 6 MB

76 ครั้ง 3 พ.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2020

ขนาดไฟล์ 14 MB

294 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2019

ขนาดไฟล์ 26 MB

230 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2018

ขนาดไฟล์ 24 MB

157 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2017

ขนาดไฟล์ 22 MB

126 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2016

ขนาดไฟล์ 20 MB

130 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2015

ขนาดไฟล์ 18 MB

148 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2014

ขนาดไฟล์ 16 MB

130 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2013

ขนาดไฟล์ 13 MB

113 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2012

ขนาดไฟล์ 10 MB

120 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2011

ขนาดไฟล์ 9 MB

134 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2010

ขนาดไฟล์ 8 MB

122 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2009

ขนาดไฟล์ 7 MB

102 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2008

ขนาดไฟล์ 8 MB

123 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2007

ขนาดไฟล์ 9 MB

121 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2006

ขนาดไฟล์ 9 MB

119 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2005

ขนาดไฟล์ 8 MB

124 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2004

ขนาดไฟล์ 9 MB

110 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2003

ขนาดไฟล์ 9 MB

125 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2002

ขนาดไฟล์ 7 MB

110 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2001

ขนาดไฟล์ 8 MB

129 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2000

ขนาดไฟล์ 5 MB

165 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

SEQ221 commercial _ non.xlsx

ขนาดไฟล์ 1 MB

114 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

SEQ51ข้อมูลรายงานรายเดือนประจำปี

ขนาดไฟล์ 1 MB

130 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

SEQ198 ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปี2000-Now.xlsx

ขนาดไฟล์ 2 MB

95 ครั้ง 23 มิ.ย. 2564

SEQ19 ข้อมูลรายงานเที่ยวบินรายเดือน 2000-Now.xlsx

ขนาดไฟล์ 5 MB

95 ครั้ง 23 มิ.ย. 2564
Top