ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2002

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 10:13:41
1,069 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2002

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 293 KB

184 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

179 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ชุมพร 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

162 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ตรัง 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

172 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

183 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

183 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ระนอง 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

168 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

หัวหิน 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

167 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

น่านนคร2002.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

180 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

189 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

170 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

แพร่ 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

167 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

แม่สอด 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

180 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

175 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ลำปาง 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

165 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ขอนแก่น2002.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

177 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

นครพนม 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

173 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

170 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

171 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

174 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

เลย 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

172 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

สกลนคร 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

177 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

180 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2002.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

183 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศปี2002.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

205 ครั้ง 16 ต.ค. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2002.xlsx

ขนาดไฟล์ 3 MB

2 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top