ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2003

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 10:12:50
1,117 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2003

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 254 KB

188 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

188 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ชุมพร 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

183 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ตรัง 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

186 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

200 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

181 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ระนอง 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

178 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

หัวหิน 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

179 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

น่านนคร 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 174 KB

173 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

174 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

183 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

แพร่ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

166 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

แม่สอด 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

183 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

182 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ลำปาง 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

178 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ขอนแก่น 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

179 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นครพนม 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

170 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

180 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

174 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

169 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

เลย 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

173 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

สกลนคร 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

172 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

166 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

182 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศปี2003.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

222 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2003.xlsx

ขนาดไฟล์ 3 MB

1 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top