ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2003

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 09:28:06
1,142 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2003

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 254 KB

271 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

270 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ชุมพร 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

260 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ตรัง 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

260 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

272 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

250 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ระนอง 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

264 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

หัวหิน 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

262 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

น่านนคร 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 174 KB

243 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

245 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

259 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

แพร่ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

248 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

แม่สอด 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

260 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

265 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ลำปาง 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

262 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ขอนแก่น 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

268 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นครพนม 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

248 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

253 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

250 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

241 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

เลย 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

257 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

สกลนคร 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

263 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

238 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2003.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

257 ครั้ง 12 ต.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศปี2003.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

302 ครั้ง 12 ต.ค. 2561
Top