ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2004

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 14:22:35
1,183 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2004

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี2004.xlsx

ขนาดไฟล์ 8 MB

0 ครั้ง 27 พ.ย. 2563

กระบี่2004.pdf

ขนาดไฟล์ 293 KB

264 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี2004.pdf

ขนาดไฟล์ 257 KB

261 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

ชุมพร2004.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

257 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

ตรัง 2004.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

276 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช2004.pdf

ขนาดไฟล์ 209 KB

248 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

นราธิวาส2004.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

260 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

ระนอง2004.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

257 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

หัวหิน 2004.pdf

ขนาดไฟล์ 159 KB

266 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

น่านนคร2004.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

271 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

พิษณุโลก2004.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

274 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์2004.pdf

ขนาดไฟล์ 182 KB

255 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

แพร่2004.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

263 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

แม่สอด2004.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

249 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน2004.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

260 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

ลำปาง2004.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

263 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

ขอนแก่น2004.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

259 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

นครพนม2004.pdf

ขนาดไฟล์ 175 KB

249 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

นครราชสีมา2004.pdf

ขนาดไฟล์ 182 KB

262 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์2004.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

259 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด2004.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

262 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

เลย2004.pdf

ขนาดไฟล์ 148 KB

263 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

อุดรธานี2004.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

245 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี2004.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

273 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

สกลนคร2004.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

268 ครั้ง 11 ต.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2004.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

271 ครั้ง 11 ต.ค. 2561
Top