ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2006

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 10:10:25
1,674 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2006

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2006.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

215 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

กระบี่ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 295 KB

185 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 262 KB

175 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ชุมพร 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

187 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ตรัง 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

179 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ระนอง 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

173 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

202 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 154 KB

172 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

หัวหิน 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

181 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

น่านนคร 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

180 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 213 KB

187 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

186 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

แพร่ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 141 KB

170 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

แม่สอด 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 147 KB

180 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

177 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ลำปาง 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

199 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ขอนแก่น 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

179 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นครพนม 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

191 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

182 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

177 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

168 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

เลย 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

177 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

สกลนคร 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

183 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

167 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

193 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2006.xlsx

ขนาดไฟล์ 4 MB

1 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top