ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2006

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 14:23:40
1,702 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2006

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี2006.xlsx

ขนาดไฟล์ 9 MB

0 ครั้ง 27 พ.ย. 2563

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2006.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

318 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

กระบี่ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 295 KB

282 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 262 KB

257 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ชุมพร 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

268 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ตรัง 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

276 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ระนอง 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

262 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

306 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 154 KB

265 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

หัวหิน 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

270 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

น่านนคร 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

277 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 213 KB

288 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

280 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

แพร่ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 141 KB

257 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

แม่สอด 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 147 KB

274 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

267 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ลำปาง 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

297 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ขอนแก่น 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

275 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นครพนม 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

282 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

282 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

271 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

255 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

เลย 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

271 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

สกลนคร 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

279 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

259 ครั้ง 9 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2006.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

286 ครั้ง 9 ต.ค. 2561
Top