ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2007

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 10:04:13
13,487 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2007

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 311 KB

187 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

178 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ชุมพร 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 146 KB

167 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ตรัง 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

177 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

176 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

180 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ระนอง 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 192 KB

177 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

หัวหิน 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

190 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

น่านนคร 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

170 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ปาย 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 186 KB

176 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 209 KB

172 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 149 KB

178 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

แพร่ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 633 KB

171 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

แม่สอด 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

179 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

172 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ลำปาง 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

169 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ขอนแก่น 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

173 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นครพนม 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

171 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 158 KB

171 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

172 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

188 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

เลย 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

163 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

สกลนคร 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

177 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

172 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

180 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2007.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

215 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2007.xlsx

ขนาดไฟล์ 4 MB

1 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top