ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2007

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 14:25:28
13,547 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2007

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี2007.xlsx

ขนาดไฟล์ 9 MB

0 ครั้ง 27 พ.ย. 2563

กระบี่ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 311 KB

272 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

260 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ชุมพร 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 146 KB

253 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ตรัง 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

277 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

261 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นราธิวาส 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

266 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ระนอง 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 192 KB

256 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

หัวหิน 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

275 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

น่านนคร 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

255 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ปาย 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 186 KB

261 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

พิษณุโลก 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 209 KB

262 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 149 KB

265 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

แพร่ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 633 KB

257 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

แม่สอด 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

260 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

273 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ลำปาง 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

250 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ขอนแก่น 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

256 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นครพนม 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

248 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

นครราชสีมา 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 158 KB

258 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

256 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

273 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

เลย 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

260 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

สกลนคร 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

259 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

อุดรธานี 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

257 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

อุบลราชธานี 2007.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

258 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2007.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

310 ครั้ง 3 ต.ค. 2561
Top