ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2008

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 16:13:41
2,018 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2008

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2008.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

349 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

กระบี่ 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 311 KB

338 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ชุมพร 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

270 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ตรัง 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

301 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

นครศรีธรรมราช 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 162 KB

296 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

นราธิวาส 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

313 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ระนอง 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

302 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

สุราษฎร์ธานี 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 269 KB

308 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

หัวหิน 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

278 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

น่านนคร 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

297 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ปาย2008.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

294 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

พิษณุโลก 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

309 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

แพร่ 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

283 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

แม่สอด 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 144 KB

302 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

แม่อ่องสอน2008.pdf

ขนาดไฟล์ 291 KB

277 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ลำปาง 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 148 KB

286 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ขอนแก่น 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

306 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

นครพนม 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

297 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

บุรีรัมย์ 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

292 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ร้อยเอ็ด 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

282 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

สกลนคร 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

298 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

อุดรธานี 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

273 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

อุบลราชธานี 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 213 KB

298 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2008.xlsx

ขนาดไฟล์ 7 MB

1 ครั้ง 26 พ.ย. 2563
Top