ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2008

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 10:03:33
1,964 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2008

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2008.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

242 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

กระบี่ 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 311 KB

243 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ชุมพร 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

188 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ตรัง 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

213 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

นครศรีธรรมราช 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 162 KB

204 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

นราธิวาส 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

225 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ระนอง 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

213 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

สุราษฎร์ธานี 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 269 KB

209 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

หัวหิน 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

198 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

น่านนคร 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

210 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ปาย2008.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

204 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

พิษณุโลก 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

203 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

แพร่ 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

194 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

แม่สอด 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 144 KB

214 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

แม่อ่องสอน2008.pdf

ขนาดไฟล์ 291 KB

200 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ลำปาง 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 148 KB

205 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ขอนแก่น 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

209 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

นครพนม 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

204 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

บุรีรัมย์ 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

206 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ร้อยเอ็ด 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 195 KB

194 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

สกลนคร 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

206 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

อุดรธานี 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

189 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

อุบลราชธานี 2008.pdf

ขนาดไฟล์ 213 KB

205 ครั้ง 27 ก.ย. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2008.xlsx

ขนาดไฟล์ 3 MB

2 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top