ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2009

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 16:10:12
9,802 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2009

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2009.xlsx

ขนาดไฟล์ 7 MB

0 ครั้ง 26 พ.ย. 2563

กระบี่ 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 309 KB

359 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

สุราษฎร์ธานี 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 375 KB

373 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ชุมพร 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 150 KB

342 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ตรัง 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

347 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

นครศรีธรรมราช 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

337 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

นราธิวาส 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

353 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ระนอง 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 194 KB

333 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

หัวหิน 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

362 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

น่านนคร 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

346 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ปาย 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

330 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

พิษณุโลก 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 339 KB

349 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

เพชรบูรณ์ 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

332 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

แม่สอด 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 154 KB

345 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

แม่ฮ่องสอน 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

321 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ลำปาง 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

347 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ขอนแก่น 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

355 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

นครพนม 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

357 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

นครราชสีมา 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 156 KB

366 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

บุรีรัมย์ 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

333 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

ร้อยเอ็ด 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

335 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

สกลนคร 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 211 KB

325 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

อุดรธานี 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

359 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

อุบลราชธานี 2009.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

350 ครั้ง 24 ก.ย. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2009.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

425 ครั้ง 24 ก.ย. 2561
Top