ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2010

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 16:08:59
8,013 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2010

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2010.xlsx

ขนาดไฟล์ 7 MB

2 ครั้ง 26 พ.ย. 2563

กระบี่ 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 304 KB

392 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

สุราษฎร์ธานี 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 264 KB

354 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ชุมพร 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 147 KB

357 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ตรัง 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

371 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

นครศรีธรรมราช 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 162 KB

339 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

นราธิวาส 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

367 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ระนอง 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 154 KB

357 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

หัวหิน 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 158 KB

366 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

นครพนม 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

361 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

น่านนคร 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

367 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ปาย 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 190 KB

379 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

พิษณุโลก 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 436 KB

362 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

เพชรบูรณ์ 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

349 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

แพร่ 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 257 KB

357 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

แม่สอด 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

359 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ลำปาง 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

339 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ขอนแก่น 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 269 KB

356 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

นครพนม 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

362 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

นครราชสีมา 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

348 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

บุรีรัมย์ 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

370 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

ร้อยเอ็ด 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

369 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

เลย 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 262 KB

357 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

สกลนคร 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

324 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

อุดรธานี 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

352 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

อุบลราชธานี 2010.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

351 ครั้ง 14 ก.ย. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2010.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

432 ครั้ง 14 ก.ย. 2561
Top