ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2011

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 09:56:48
24,033 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2011

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 306 KB

284 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

สุราษฎร์ธานี 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 267 KB

284 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ชุมพร 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

265 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ตรัง 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

266 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

นครศรีธรรมราช 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 212 KB

247 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

นราธิวาส 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

257 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ระนอง 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

280 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

หัวหิน 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 163 KB

274 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

น่านนคร 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

269 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ปาย 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

286 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

พิษณุโลก 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 213 KB

252 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

เพชรบูรณ์ 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 155 KB

269 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

แพร่ 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 192 KB

261 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

แม่สอด 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

274 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

แม่ฮ่องสอน 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

257 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ลำปาง 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

266 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ขอนแก่น 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

262 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

นครพนม 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

277 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

นครราชสีมา 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

262 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

บุรึรัยม์ 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

262 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

ร้อยเอ็ด 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

262 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

เลย 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

266 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

สกลนคร 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

264 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

อุดรธานี 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

269 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

อุบลราชธานี 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 213 KB

270 ครั้ง 5 ก.ย. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี 2011.pdf

ขนาดไฟล์ 32 KB

224 ครั้ง 29 พ.ค. 2562

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2011.xlsx

ขนาดไฟล์ 4 MB

1 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top