ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2012

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 09:53:47
5,772 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2012

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 314 KB

315 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 318 KB

286 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ชุมพร 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

280 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ตรัง 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 155 KB

282 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 209 KB

281 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

นราธิวาส 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

280 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ระนอง 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

283 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

หัวหิน 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

297 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

น่านนคร 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

287 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ปาย 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 185 KB

291 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

พิษณุโลก 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 212 KB

275 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 204 KB

282 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 156 KB

285 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

แม่สอด 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

280 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

แพร่ 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

281 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ลำปาง 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

281 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

อุบลราชธานี 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 211 KB

281 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

อุดรธานี 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

287 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

สกลนคร 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 199 KB

267 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

เลย 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 193 KB

271 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

280 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

290 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

นครราชสีมา 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 164 KB

273 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

นครพนม 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

274 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ขอนแก่น 2012.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

274 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ.ปี 2012pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

341 ครั้ง 31 ส.ค. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2012.xlsx

ขนาดไฟล์ 5 MB

8 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top