ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2013

วันที่ : 28 เมษายน 2563 10:19:54
17,946 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2013

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

375 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

กระบี่ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 331 KB

316 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 318 KB

276 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ชุมพร 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

272 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ตรัง 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

282 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

278 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

หัวหิน 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 211 KB

285 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นราธิวาส 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

279 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ระนอง 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

281 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ขอนแก่น 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

280 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นครพนม 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

289 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นครราชสีมา 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 158 KB

270 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

289 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

281 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

เลย 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

270 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

สกลนคร 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

269 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

อุดรธานี 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

292 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

อุบลราชธานี 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

290 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

น่านนคร 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

278 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ปาย 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 144 KB

279 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

พิษณุโลก 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 215 KB

275 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

282 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

แพร่ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

275 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

แม่สอด 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

262 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

274 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ลำปาง 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

301 ครั้ง 28 ส.ค. 2561
Top