ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2013

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 09:50:58
18,036 อ่าน

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2013

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 331 KB

369 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

สุราษฎร์ธานี 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 318 KB

330 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ชุมพร 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

325 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ตรัง 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 152 KB

335 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นครศรีธรรมราช 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 208 KB

340 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

หัวหิน 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 211 KB

335 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นราธิวาส 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

331 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ระนอง 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 202 KB

334 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ขอนแก่น 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 206 KB

346 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นครพนม 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 153 KB

344 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

นครราชสีมา 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 158 KB

329 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

บุรีรัมย์ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

339 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ร้อยเอ็ด 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 203 KB

339 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

เลย 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 196 KB

326 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

สกลนคร 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

328 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

อุดรธานี 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 207 KB

344 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

อุบลราชธานี 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 210 KB

341 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

น่านนคร 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 201 KB

335 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ปาย 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 144 KB

337 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

พิษณุโลก 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 215 KB

342 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

เพชรบูรณ์ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

334 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

แพร่ 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

323 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

แม่สอด 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

312 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

325 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ลำปาง 2013.pdf

ขนาดไฟล์ 198 KB

357 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี2013 .pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

439 ครั้ง 28 ส.ค. 2561

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ม.ค.-ธ.ค.ปี2013.xlsx

ขนาดไฟล์ 5 MB

16 ครั้ง 16 มิ.ย. 2563
Top