เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 488 ครั้ง
353 KB
แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมท่าอากาศยาน.pdf
แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : 16 มีนาคม 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 490 ครั้ง
280 KB
แผนปฏิบัติราชการกรมท่าอากาศยานประจำปี พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการกรมท่าอากาศยาน ระยะ 5 ปี วาระแรก (.pdf
แผนปฏิบัติราชการกรมท่าอากาศยานประจำปี พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการกรมท่าอากาศยาน ระยะ 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563-2565) แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 542 ครั้ง
1 MB
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1568 ครั้ง
1 MB
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับปรับปรุง ก.ย. 57.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 2232 ครั้ง
601 KB
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558) .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 2048 ครั้ง
586 KB
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1345 ครั้ง
96 KB
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1177 ครั้ง
96 KB
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558) .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1992 ครั้ง
647 KB
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top