เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562.xlsx
แก้ไขล่าสุด : 4 มีนาคม 2562    จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
32 KB
รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน.pdf
อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการ แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
111 KB
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนเวียน ปี 2560.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
267 KB
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 .pdf
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 101 ครั้ง
912 KB
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 861 ครั้ง
1 MB
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับปรับปรุง ก.ย. 57.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1669 ครั้ง
601 KB
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558) .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1503 ครั้ง
586 KB
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 838 ครั้ง
96 KB
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 774 ครั้ง
96 KB
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558) .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1309 ครั้ง
647 KB
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top