ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 789 ครั้ง
2 MB
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.xlsx
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 798 ครั้ง
21 KB
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 766 ครั้ง
4 MB
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 678 ครั้ง
421 KB
แผนการดำเนินงานวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 688 ครั้ง
252 KB
รายงานผลการพัฒนาองค์การของตัวชี้วัด 11, 12 ปี 54.doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 820 ครั้ง
39 KB
รายงานผลการกรอกแบบสอบถาม GES.doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 656 ครั้ง
1 MB
รายงาน Survey online .doc
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 704 ครั้ง
221 KB
แผนพัฒนาองค์กร .xls
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 921 ครั้ง
32 KB
ผลการประเมินการสำรวจสถานะการพัฒนาองค์การ.doc
ผลการประเมินการสำรวจสถานะการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ Survey Onlineประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 745 ครั้ง
222 KB
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top