เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 91 ครั้ง
5 MB
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2513    จำนวนการดาวน์โหลด : 716 ครั้ง
198 KB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2557.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 755 ครั้ง
2 MB
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2556.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 681 ครั้ง
216 KB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2556.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 773 ครั้ง
2 MB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2555.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 780 ครั้ง
427 KB
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปีพ.ศ. 2555.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 731 ครั้ง
150 KB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2554 .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 771 ครั้ง
1 MB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ปี 2553 .pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 687 ครั้ง
557 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของมาตรการ/โครงการที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.docx
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของมาตรการ/โครงการที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2555 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 881 ครั้ง
13 KB
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top